Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzenie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do celów związanych z zawarciem umowy cywilnoprawnej
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z póżn. zm.).

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art.24 ustawy o ochronie danych osobowych zostałem poinformowany, że administratorem
danych bedzie firma JNP Meble Nowak Piotr Nowak ul. Rzędowicka 12, 46-380 Dobrodzień, NIP 575-105-20-46, Regon 160032125
Firma JNP Meble Nowak pobiera i przetwarza dane osobowe w celu realizacji podpisanej umowy oraz obsługi zwrotu bądz reklamacji zakupionego towaru
Do powierzonych danych maja dostęp tylko wyznaczone osoby, które procesują moje zamówienie, prowadzą ze mną korespodencję emailową
bądz telefoniczną lub też są odpowiedzialne za oferty handlowe (odpowiedzi na zapytania ofertowe, odpowiedzi odnośnie produktów, odpowiedzi odnośnie ustaleń dotyczących umowy), oraz
osoby wyznaczone do transportu. Moje dane zostaną udostępnione dla celów transportowych (firmy kurierskie - jesli wybierzesz taką opcję transportu, oraz dla
calów księgowych (w przypadku wystawienia imiennego dowodu sprzedaży) podmiotowi obsługującemu nas w tym zakresie.
Moje dane przechowujemy tak długo jak to jest konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, o ile przepisy prawanie stanowią
inaczej. Jeżeli zażadam aby firma usunęła moje dane, informacje zostaną usunięte, jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane do obsługi posprzedażowej
lub nie wymaga ich organizacji nadrzędna (np. Urząd Skarbowy).
Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia.