Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzenie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do celów związanych z zawarciem umowy cywilnoprawnej
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z póżn. zm.).

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art.24 ustawy o ochronie danych osobowych zostałem poinformowany, że administratorem
danych bedzie firma JNP Meble Nowak Piotr Nowak ul. Rzędowicka 12, 46-380 Dobrodzień, NIP 575-105-20-46, Regon 160032125
Firma JNP Meble Nowak pobiera i przetwarza dane osobowe w celu realizacji podpisanej umowy oraz obsługi zwrotu bądz reklamacji zakupionego towaru
Do powierzonych danych maja dostęp tylko wyznaczone osoby, które procesują moje zamówienie, prowadzą ze mną korespodencję emailową
bądz telefoniczną lub też są odpowiedzialne za oferty handlowe (odpowiedzi na zapytania ofertowe, odpowiedzi odnośnie produktów, odpowiedzi odnośnie ustaleń dotyczących umowy), oraz
osoby wyznaczone do transportu. Moje dane zostaną udostępnione dla celów transportowych (firmy kurierskie - jesli wybierzesz taką opcję transportu, oraz dla
calów księgowych (w przypadku wystawienia imiennego dowodu sprzedaży) podmiotowi obsługującemu nas w tym zakresie.
Moje dane przechowujemy tak długo jak to jest konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, o ile przepisy prawanie stanowią
inaczej. Jeżeli zażadam aby firma usunęła moje dane, informacje zostaną usunięte, jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane do obsługi posprzedażowej
lub nie wymaga ich organizacji nadrzędna (np. Urząd Skarbowy).
Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia.

Postanowienia umowy

Postanowienia umowy

 1. Umowa zostaje przyjęta do realizacji w momencie wpłaty zaliczki przez kupującego.
 2. W przypadku rezygnacji z umowy Firma JNP Meble Nowak Piotr Nowak nie zwraca zaliczki.
 3. Towar zamówiony i wykonany zgodnie z ustaleniami zamówienia nie podlega zwrotowi (np. wąskie drzwi, wąska klatka schodowa
  za mały pokój, niewłaściwie dobrany lub wybrany odcień i kolor mebli, itp.). Wszelkie przeróbki w tym zakresie są odpłatne
 4. Dopuszczalne różnice w odcieniach poszczególnych elementów mebli wynikają z budowy i warunków siedliskowych drewna
 5. Ze względu na różnorodność partii towarowych oraz strukturę drewna i oklein naturalnych posiadaja różnorodne odcienie, kolorystykę
  słoje i promienie rdzeniowe oraz rysunek mogą wystąpić różnice w poszczególnych elementach mebli z danej kolekcji i nie stanowi to
  podstawy reklamacji.
 6. Dopuszczalne różnice w odcieniach w stosunku do próbek wynikają z minimalnych różnic pomiędzy poszczególnymi partiami
  bejc i lakierów oraz chłonności podłoża - próbki tkanin i wzorniki kolorów przedstawiane w punkcie sprzedaży mają charakter poglądowy.
  Nie należy oczekiwać idealnej kopii zamówionego wyrobu.
 7. Wzorniki z kolorami wybarwień przedstawione w konfiguratorze są materiałami poglądowymi i mogą się róźnić w zaleźności od monitora.
  Różnice między rzeczywistym kolorem a przedstawionym w internecie nie stanowią podstawy do reklamacji.
 8. Dopuszczalne różnice w odcieniach w stosunku do próbek dostarczonych przez klienta, mogą wynikać z odmiennej jakości
  materiałów oraz zmian kolorów pod wpływe, działania światła.
 9. Uzgodnienia dotyczące zamówienia mogą być skorygowane przez zamawiającego pod warunkiem, że zamówienie nie jest
  już w trakcie realizacji.
 10. Jakość i wygląd mebli odpowiada meblom znajdującym się na ekspozycji
 11. Budowa modeli w internetowym konfiguratorze służą jako pomoc w wizualizacji i dopuszczalna jest różnica w ich rzeczywistej konstrukcji.
 12. Cena usługi za wykonane meble nie zawiera transportu i wniesienia mebli.
 13. Transport mebli ustalany jest telefonicznie 2-5 dni przed dostawą. Klient zobowiązuje się dostosować do wyznaczonych godzin.
 14. Przy płatności gotówkowej klient zobowiązuje się pokryć należności przy odbiorze mebli.
 15. Przy płatności przelewem klient zobowiązuje się pokryć należności przed planowaną dostawą mebli.
 16. Nie ma możliwości uiszczania należności kartą płatniczą.
 17. Klient zobowiązuje się do odebrania mebli z salonu w przeciagu 2-3 dni od dnia poinformowania.
 18. Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne, chemiczne itp. takie jak: obica, porysowania (porcelana i różne ozdoby nie są
  odpowiednio wykończone od spodu, co powoduje rysowanie lakieru podczas przesuwania).
 19. Okres gwarancji na cały asortyment firmy JNP Meble Nowak wynosi 2 lata (dla firm 1 rok).
 20. Szyby, lustra i szkło nie podlega gwarancji.
 21. Z przyczyn niezależnych od firmy JNP Meble Nowak termin realizcji zamówienia może być wydłużony.
 22. Klient zobowiązuje się zapewnić min. 2 osoby przy dostawie, jeśli wnoszenie mebli nie zostało uzgodnione.
 23. Faktury sprzedażowe wystawiane są na podstawie danych osobowych podanych w umowie.